PIANO ĐIỆN

10 September, 2019

Korg C 5500 (Xuất xứ: Nhật Bản)

10 September, 2019

Kawai PW 610 (Xuất xứ: Nhật Bản)

10 September, 2019

Kawai HA 10(giả cơ) (Xuất xứ: Nhật Bản)

10 September, 2019

Casio Celviano AP22S (Xuất xứ: Nhật Bản)

10 September, 2019

Yamaha YDP 131 (Xuất xứ: Nhật Bản)

10 September, 2019

Yamaha CDP 7000 (Xuất xứ: Nhật Bản)

10 September, 2019

Yamaha Clavinova CLP 133 (Xuất xứ: Nhật Bản)

9 September, 2019

Casio Celviano AP50 (Xuất xứ: Nhật Bản)

9 September, 2019

Casio Celviano AP45C (Xuất xứ: Nhật Bản)

8 September, 2019

Korg C-50 (Xuất xứ: Nhật Bản)

8 September, 2019

Astor&Howood AH 100 (Full Hộp)

8 September, 2019

Casio AP 30 (Xuất xứ: Nhật Bản)

8 September, 2019

Kawai PW 600 (Xuất xứ: Nhật Bản)

8 September, 2019

Korg C-6500 (Xuất xứ: Nhật Bản)

8 September, 2019

Yamaha Clavinova CLP 133 (Xuất xứ: Nhật Bản)

8 September, 2019

Casio PX-700 (Xuất xứ: Nhật Bản)

8 September, 2019

Korg C-40 (Xuất xứ: Nhật Bản)

8 September, 2019

Kawai PN3 (Xuất xứ: Nhật Bản)

25 August, 2019

Casio AP-65R (Xuất xứ: Nhật Bản)

PIANO CƠ

098 921 90 98